לתלמידים ולהוריהם

 

במהלך המחצית השנייה של כיתה ט מתחיל תהליך בחירת הרכב הלימודים האישי שלכם לכיתות י' - י"ב. אנו שואפים לתת לכם את מרב האפשרויות לבחור את הרכב הלימודים ההולם את שאיפותיכם וכישוריכם. אך על  מנת לקבל את ההחלטה הנבונה יש לקחת בחשבון שיקולים שעשויים לסייע לכם בבחירת המקצוע המתאים לכישרונותיכם וכישוריכם כגון: נטיות הלב ותחומי ההתעניינות, יכולות לימודיות, תנאי המינימום הנדרשים, עומס הפעילות במגמה וכו. אנו מבקשים להביא לידיעתכם ולשיקול דעתכם את האפשרויות השונות בהרכב תעודת הבגרות בהתאם להנחיות הקיימות של משרד החינוך. אנא קראו את החומר, בדקו את מידת ההתאמה שלכם אליו , התייעצו ושאלו שאלות . 

 

בשנת הלימודים תשע"ה החל תהליך ההטמעה של התכנית הלאומית "ישראל עולה כיתה- עוברים ללמידה משמעותית" והרפורמה בבחינות הבגרות שמתקיימות בכיתות י"א –י"ב בלבד.

התכנית מתווה שינויים בתפיסת ההוראה, הלמידה וההערכה ובקווים לדמות הבוגר. התשתית הארגונית מפנה זמן ללמידה חווייתית, מעמיקה ומשמעותית בהתאמה למיומנויות הנדרשות לחיים במאה ה-21 ותוך התייחסות לנטיות שונות של התלמידים, לצרכים המגוונים של החברה בישראל ולאופי הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

התפיסה החינוכית מתבססת על  פיתוח אחריות אישית של הלומד כלפי עצמו ואחריות קהילתית לחברה ולמדינה.

 

עקרונות התפיסה מתוך חוזר מנכ"ל עד/7 (ב) , כ"א באדר ב' התשע"ד, 23 במרס 2014: 

 1. החינוך למעורבות חברתית יהיה משמעותי בחיי התלמיד וישמש יסוד ערכי והתנהגותי משותף לכל בוגרי מערכת החינוך.

 2. ההבנה והחשיבה יטופחו, בין השאר באמצעות פיתוח של מיומנויות למידה עצמית, עבודה קבוצתית, כתיבה עיונית ומדעית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

 3. לימודי המדעים יהיו מרכיב בסיסי הנדרש להשכלתו ולפיתוח חשיבתו של הבוגר.

 4. ההשכלה הכללית מתחומי החברה והרוח, התרבות והמורשת, המדעים והטכנולוגיה, השפות והאמנויות – תחומים החוצים את כל התרבויות והחושפים את המשתתפים לעולם רחב של רגשות ויצירה – תהיה חלק חשוב בחינוך התלמיד.

 5. יפונה זמן ללמידה משמעותית: תכנית הלימודים תותאם לשעות הלימוד ותאפשר גמישות פדגוגית, מספר אירועי הבחינה החיצוניים יופחת, ותינתן לבתי הספר אוטונומיה לבחור חלק מתכנית הלימודים וחלק מדרכי ההוראה וההערכה.

 

מבנה תעודת הבגרות

מי זכאי לתעודת בגרות?

תלמיד שסיים בהצלחה את לימודיו בביה"ס התיכון, עמד בדרישות ביה"ס שבו למד ועבר בהצלחה בחינות בגרות בהיקף של 21 יחידות לימוד חיצוניות, לפחות (מתוך חוזר מנכ"ל- משרד החינוך).

 

תנאי הזכאות לתעודת בגרות :

 • לימוד מקצועות החובה ועמידה בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות ובבחינות החיצוניות

 • לפחות מקצוע מורחב אחד בהיקף 5 יח"ל

 • צבירת מינימום של 21 יחידות לימוד, כתנאי סף לזכאות לתעודה.

 • הצלחה בתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית בכל אחת משנה"ל

 • לימודי מבוא למדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות ללא קשר למקצוע שיבחר התלמיד להרחיב.
  לעניין זה ייחשבו המקצועות הבאים: מבוא לביולוגיה, מבוא לכימיה, מבוא לפיזיקה, מוט"ב.

 • שני מקצועות להשכלה כללית בהיקף של שעה שבועית מתוך אשכול החברה והרוח, אשכול המורשת והתרבות, אשכול האמנויות, אשכול המדעים והטכנולוגיה או אשכול השפות. שני המקצועות יוכלו להיות מאותו אשכול או מאשכולות שונים. היקף הלימודים בכל אחד מהם לא יפחת מ-30 שעות לימוד שנתיות סך הכול, והם יצוינו בתעודה כ"השכלה כללית מאשכול (שם האשכול)", (סה"כ - 60 שעות).

 

תעודת גמר תונפק לבוגרים שסיימו 12 שנות לימוד, נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות אך אינם זכאים לתעודת בגרות מלאה.

 

תעודה לסיום 12 שנות לימוד תונפק תוענק לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב לפחות אך אינו זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר.

תעודת הבגרות הבסיסית תכלול הערכות בתחומים האלה:

 • מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות היבחנות חיצונית ואירועי הערכה חלופית.

המקצועות שיילמדו ושייבחנו בהם בבחינות חיצוניות יתחלקו לפרקי חובה שתהיה עליהם בחינת בגרות חיצונית על70% מחומר הלימוד לצד פרקי בחירה שיוערכו על ידי מורי בית הספר. כ- 30% מהחומר שמהווים חלק בלתי נפרד ומהותי מציון הבגרות. 

 

להלן מבנה הלמידה של מקצועות אלו:

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

 1. במתמטיקה יתקיימו שני אירועי בחינה חיצונים, בכל רמת לימודים.

 2. באנגלית יתקיימו שני אירועי בחינה חיצונים, בכל רמת לימודים, ואירוע הערכה חלופית בכל רמת לימודים. 

 3. הערכה בית-ספרית - בית הספר רשאי לקבוע את דרכי ההערכה הבית-ספרית המתאימות לו שתאפשרנה ביטוי למגוון כישורים ונטיות, לדוגמה: עבודת חקר יחידנית או קבוצתית, הכנת תלקיט עבודות, מטלת ביצוע קבוצתית, עבודה עיונית, למידה באמצעות פרויקטים, משימות לימודיות במעבדה, קריאה מונחית ועוד.
  במסגרת ההערכה הבית-ספרית יהיה כל תלמיד חייב לכתוב במהלך לימודיו לאורך 3 שנות התיכון עבודת חקר אחת לפחות בהרכב אישי או קבוצתי.

על מנת לקרוא את כל החוזר יש ללחוץ על הורדת הקובץ בראש העמוד...

 

ביולוגיה

מדע הביולוגיה הוא מדע החיים וכשמו כן הוא:  מדע העוסק בהבנת תהליכים ותופעות הקשורות לעולם החיים, כמו: היווצרות המינים ,  מערכות בגוף האדם והתיאום ביניהם, אקולוגיה והתא והתהליכים המתקיימים בו, יחסי הגומלין בין הצמחים בעלי החיים והדומם בעולם ושיווי המשקל המאפשר את קיומם. הלימודים מאפשרים לראות את החוקיות, ההרמוניה והיופי של עולם החי והצומח הסובב אותנו. הביולוגיה נותנת בידי הלומד כלים להסתכל על העולם ולהבין את התופעות שמסביבו.במהלך הלימודים נחשפים התלמידים גם לעקרונות התורשה וההנדסה הגנטית, שהם הנושאים הבולטים כיום בשדה המחקר הביוטכנולוגי. העיסוק המדעי הביולוגי כרוך בשימוש בדרך חקר, בחשיבה ביקורתית, דרכי דיווח, שימוש במכשירים ובכלים, שיטות מדידה וכתיבת עבודה מדעית. הלימודים מלווים במעבדות חקר, מצגות ועבודה ממוחשבת בתוכנת אקסל ובקריאה והבנה של מאמרים מדעיים. מדע הביולוגיה משמש גם כבסיס למגוון מדעים נוספים כמו: רפואה, ביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, מדעי המוח, חקלאות, תזונה וספורט.

בחינת הבגרות כוללת בחינה עיונית בנושאי ליבה והרחבה כגון: גוף האדם, תזונה, רבייה, תורשה, המערכת החיסונית, התנהגות בעלי חיים, אקולוגיה, התא, חיידקים וביוטכנולוגיה, ניתוח מחקר מדעי, בחינת מעבדה ועבודת הביו-חקר (עבודת שדה מחקרית הנעשית בקבוצות קטנות בהדרכת מורה הכיתה בה התלמידים לומדים לחקור ולהבין נושא אקולוגי על כל מרכיביו, בדרך של עבודה עצמית הכוללת עריכת תצפיות וניסויים פשוטים, ניהול רישום מהלך העבודה וסיכום הממצאים והמסקנות.)

 

מדעי המחשב

מדעי-המחשב הוא מדע העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות בכל תחומי חיינו, אשר ניתן ליישמם ולהפעילם במחשב. פתרונות אלו מכונים "אלגוריתמים", אותם מתרגמים לתוכניות מחשב. משחקי מחשב, ICQ, תוכנת ניהול, תוכנה המטפלת בהטסת טיל לחלל, תוכנת ציור, פרויקט מיפוי הגנום האנושי כולם תוכניות מחשב.  במדעי-המחשב לומדים שפות תכנות שבאמצעותן כותבים תוכניות מחשב מגוונות. תחום מדעי המחשב עוסק בהבנה ובתיכון של מחשבים ושל תהליכי חישוב, ובהבנת תהליכי ייצוג ידע והעברת מידע. מדעי המחשב הינו מקצוע המפתח את החשיבה ומקנה לתלמידים את הידע הנחוץ לצעדים הראשונים בעולם התכנות. ניתנת במה למקוריות ויצירתיות .האתגרים בהם נתקלים במהלך הלמידה תורמים לתחושת הישג וסיפוק רב.  מדעי המחשב הינו מקצוע מדעי המקנה ללומד חשיבה לוגית מופשטת ומדויקת, אשר תסייע לו בכל מקצוע בו יבחר לעסוק.  העיסוק המרכזי בלימודי מדעי המחשב נוגע בשיטות חשיבה ושיטות עבודה לפתרון בעיות, שיטות אילו הן כלליות וניתן ליישמן במקצועות שונים.  לימוד מדעי המחשב יכשיר את התלמידים לקראת שילובם במערכות טכנולוגיות מתקדמות ויאפשר לתלמידים להכיר את התחום ולקבל החלטות בנוגע להשתלבותם בעתיד בתעשיות היי - טק. התלמידים לומדים בקבוצות קטנות ,בעיקר במעבדה . התוכנית היא מודולארית וכוללת תכנות בסביבת אינטרנט תוך שימוש בשפות: HTML, Java Script, SQL ו- ASPX , מבוא לאלגוריתמיקה ותכנות מונחה עצמים בסיסי בסביבת C#, מודלים חישוביים" ו"עיצוב תוכנה"

 

 

פיסיקה

פיסיקה הוא תחום המדע הדן בעולם הדומם, ומנסה לזהות ולהסביר את העקרונות  הבסיסיים ביותר המאחדים תופעות רבות ככל האפשר. לימודי הפיזיקה עוסקים בהבנת העולם הסובב אותנו ומאפשרים להבין איך דברים "עובדים" מגרעיני האטומים הזעירים ביותר ועד לחורים שחורים הקורסים במרכזי הגאלקסיות. מעבר לתכנים הנלמדים בתיכון העוסקים במנגנונים של המציאות היומיומית (מכניקה , חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר ומעבדת חקר ) לימודי הפיסיקה מקנים לתלמיד יכולות חשיבה מדעית :חקר תופעות טבע,ניסוח תיאוריה מדעית ובחינתה בניסוי . הפיסיקה בשונה משאר תחומי המדע, היא מקצוע בסיסי. שאר המדעים, כמו מדעי ההנדסה והטכנולוגיה, המדעים המדויקים, כימיה, ביולוגיה, רפואה ואסטרונומיה, נגזרים ממנו או נשענים עליו.המקצוע מתאים לתלמידם בעלי יכולת מתמטית טובה (רמה מוגברת, 4 או 5 יח"ל) .

 

 

ערבית

לרכישת השפה הערבית חשיבות רבה בהיותנו ממוקמים במרחב המזרח תיכוני דובר הערבית. ראוי שכל בוגר תיכון בארץ יהיה בעל ידע בשפה הערבית שיאפשר לו לתקשר עם דוברי השפה, להבין את השפה הערבית בכלי התקשורת השונים, וכן לקרוא טקסטים מן העיתונות והספרות. אנו לומדים את השפה הערבית כחלק מהקשר תרבותי נרחב. תלמידי הערבית רוכשים ידע בעולם מושגים רחב, אשר לעיתים רחוקות נלמד במקצועות אחרים. ידיעת הערבית מהווה כלי עזר בכל מקצוע עתידי אליו יפנה הבוגר. בנוסף לכך, ליודעי הערבית סיכוי להגיע לשירות מאתגר וחווייתי בחיל המודיעין. השפה הערבית פותחת בפני תלמידינו אופקים חדשים בתחומי תרבות ערב ‏והאסלאם, נפתח להם חלון הזדמנויות ואפשרות להשתלב במגוון תפקידים בצבא, במשרד הביטחון ‏ובמשרד החוץ. ‏

במסגרת לימודי הערבית לומדים התלמידים את השפה הערבית הספרותית, אך גם מתוודעים אל השפה המדוברת. חומרי הלימוד כוללים טקסטים מגוונים מלשון העיתונות , אקטואליה, ספרות ערבית מודרנית, שירה, ועוד. התלמידים מגיעים לשליטה גבוהה בתחביר בפועל ובפתרון אנסינים, המפתחת את כישוריהם הלשוניים בכל השפות. לאורך שנות הלימוד הם נחשפים לחומרים נוספים המהווים חלק ממורשת התרבות הערבית הקלאסית והמודרנית. בכיתה י"ב לומדים גם קוראן וערבית קלאסית.

 

 

צרפתית

השפה הצרפתית הינה שפה בינלאומית ובעיקר שפתו של האיחוד האירופאי . לימוד שפות מחנך לערכים ומרחיב את האינטליגנציות. השפה הצרפתית הנחילה קונצנזוס תרבותי רחב והיוותה בסיס של אחת התרבויות שהביאה לעולם את ההשכלה, את הדמוקרטיה ואת השוויון שהם המוסר העולמי המוסכם . לימודי השפה מקנים ללומד כלי חשוב, בנוסף לאנגלית, ליצירת דו-שיח ותקשורת עם קהילות בעולם שהפך להיות כפר גלובלי, להרחבת אופקי הלומדים ולהכרת העולם התרבותי הצרפתי-אירופאי.

במסגרת תוכנית הלימודים מפתחים התלמידים את מיומנויות השיחה  בנושאים יומיומיים אישיים , חברתיים או משפחתיים . הם לומדים להתמודד במצבי תקשורת שונים ולהביע את דעתם  בהתייחס לספר , סרט וכו . כמו  כן , הם מפתחים את מיומנויות הבנת הנקרא בטקסטים כתובים בשפה הצרפתית בנושאים הקשורים לפעילויותיהם   ומרכזי התעניינותם  כמו גם את מיומנויות הכתיבה .

תלמידים שלא למדו צרפתית בבית ספרנו בכיתה ט , רשאים להצטרף לכיתה י אם ישלימו את החומר הנלמד בכוחות עצמם ויעמדו בבחינת מיון ובכך יוכלו להמשיך לימודיהם בכיתות י-יב ולהגיע לרמה הנדרשת בבחינות הבגרות בהיקף של 5 יח"ל .

 

 

ספרות

לימודי הספרות מאפשרים התנסות חוויתית מעשירה ומהנה עם יצירות מופת המעוררת מחשבה ומעורבות רגשית ואינטלקטואלית , הרחבת אופקים והצבת אתגר אינטלקטואלי תוך חידוד הרגישות האסתטית למצבים אנושיים מורכבים והבנתם והעשרת העולם התרבותי.תכנית הלימודים משלבת לימוד יצירות ספרות קלאסיות ומודרניות מכל הז'אנרים ( שירה, ספרות, דרמה ). חלקן נתונות לבחירת המורה והתלמידים, וחלקן הוטלו כחובה על ידי משרד החינוך.

יחידה שלישית: יחידה בית ספרית בנושא בין תחומי על פי בחירת המורה. יחידה רביעית: מבחר יצירות מספרות העולם, עפ"י תוכנית לימודית של משרד החינוך . יחידה חמישית: נושא לבחירה מתוך תוכנית הלימודים הארצית – סוגיות ארספואטיות הנושא יתמקד בשלוש סוגיות מרכזיות: יחסי מציאות-אמנות, יחסי יוצר-יצירה ויחסי מחקר-קורא כפי שהן עולות מתוך יצירות ארספואטיות ומתוך מאמרים של יוצרים ותיאורטיקנים לספרות.

 

מדעי החברה

תכנית הלימודים במדעי החברה מאפשרת רכישת ידע תיאורטי רחב ומגוון בתחומי הדעת של מדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה וסוציולוגיה והבנת המורכבות של ההתנהגות האנושית, של הפרט והקבוצות השונות של החברה.התלמידים יעסקו בפיתוח חשיבה מדעית והכרת עקרונות החקר במדעי החברה, תוך התנסות בשימוש בכלי מחקר ועיבוד נתונים והבנת הקשר בין ממצאים מחקריים לבין יכולת הניבוי שלהם. כמו כן,הם יעסקו בפיתוח היכולת היישומית באמצעות יצירת קשר בין הרמה התיאורטית המחקרית לבין אירועים ותופעות בחיי הפרט והחברה.

פסיכולוגיה - התנהגותו של אדם , תגובותיו והסיבות להן, נבחנות לאור גורמים הקשורים באישיותו, תכונותיו והקשרים שלו עם סביבתו. לצורך הסבר תופעות שונות וניסוח כללים עושה הפסיכולוגיה שימוש בכלים מדעיים. באמצעותם היא מציגה תופעות אנושיות שונות, נוקבת בשמן ואף מנסה לנבא באילו תנאים התנהגויות אלה תחזורנה על עצמן. תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מספקת "טעימות", המהוות בסיס ראשוני להכרות עם תחום דעת זה. היא  מתמקדת בהבנת דפוסי התנהגות, תהליכים נפשיים וגורמי החשיבה האופייניים לבני אדם, מושגים הקשורים להתנהגות האנושית בתחומי הפסיכולוגיה כמדע, למידה, אינטליגנציה, הנעה וריגוש, אישיות וכו.

סוציולוגיה - תכנית הלימודים מבוססת על ארבעה נושאים עיקריים ומדגימה את השפעתה של  החברה על מעשיהם, מחשבותיהם ורגשותיהם של אנשים: תרבות , קבוצה, משפחה וחיברות. מקצוע הסוציולוגיה זוכה להדים חיוביים ביותר בזכות התכנים המעניינים, דרכי ההוראה וההערכה החלופיות ותרומתו להקניית כלים ומיומנויות הנדרשים מלומד עצמאי באלף השלישי. הוראת התכנית מתבססת על דיונים, ניתוח מקרים, למידה עצמית, צפייה בסרטים ועבודה בקבוצות. תיאוריות עיקריות: אינטרקציה סימבולית, סטטוס ונורמות, מוסדות חברתיים, טקסים, תפקידי הקבוצה וקבוצות אינטרס, הגישה הפונקציונליסטיתעבודה : התלמיד מתוודע לעולם המחקר ומתנסה בכתיבת עבודת מחקר על כל היבטיה  באחד התחומים : סוציולוגיה או פסיכולוגיה

 

 

מחשבת ישראל

תוכנית הלימודים במחשבת ישראל שמה את הדגש על הכרת התרבות היהודית לדורותיה, הכרת הוגיה הבולטים ונושאים מרכזיים בה – תוך קיום דיאלוג מתמיד עמה ונקיטת עמדה ריבונית של התלמידים כלפיה. במהלך הלימודים התלמידים נחשפים לגישות וזרמים שונים הקיימים בהגות היהודית, אשר עיצבו ומעצבים עד ימינו את תרבותנו. תוכנית הלימודים מקיפה את המחשבה היהודית מתקופת חז"ל דרך הוגי ימי הביניים ועד העת החדשה, הציונות והוגים מודרניים, ובכך יוצרת אצל התלמידים תמונה כללית ורחבה של התרבות היהודית.

יחידה 3 - פילוסופים קיומיים יהודים ברב שיח.

נושא זה הוא ניסיון רוחני מרגש  של הוגים יהודים מערביים במאה ה- 20, לשקם את  דמות האדם המודרני, שבשיא תהילתה ועוצמתה בכל המובנים,  התנפצה לרסיסים במלחמת העולם השנייה. ניסיון  הנשען בעיקר  על מסע של שני הוגים מרכזיים, מרטין בובר ועמנואל לוינס,  לברר מה יש  לתרבות היהודית לתרום לתרבות הכללית בעיצוב דמות האדם לאחר נפילה לתהומות הניכור, הזרות הבדידות, האדישות,האלימות והאכזריות  לאחר? בנוסף, נושא זה מהווה תשתית, יסודית, מפורטת ומעמיקה  לשני נושאים נוספים: היעלמות האל? האלוהות בחוויה האנושית . היעלמות האחר האולטימטיבי ובדיקת השאלה האם האדם המודרני ויתר על  המימד הטרנסצנדנטי בעולמו? וכן, האחד והאחר , שורשיה האונטולוגים של הפוליטיקה, היחס אל האחר של אירופה- היהודי. תופעת האנטישמיות במרחב המודרני של תרבות המערב. האם באושוויץ רצחו את האחר האולטימטיבי – האל,  על-ידי רצח עמו – האחר של אירופה - זה שמנכיח את האחר האולטימטיבי? בין הנושאים הנלמדים : החשיבה המונולוגית בתרבות המערבית לעומת החשיבה  הדיאלוגית בתרבות היהודית במאה ה-20, של האקסיסטנציאליזם, המיתוס של סיזיפוס , עמנואל לוינס, השומר אחי אנוכי? האחריות לאחר, "על האחריות כיסוד אתי", מרטין בובר: "אני-אתה" "אני-לז", עקידת יצחק,בובר, זן ובודהיזם: אדמיאל קוסמן ,הלב (של העולם) והמעיין: מתוך "שבעת הקבצנים", רבי נחמן מברסלב.

יחידה 4 -"היעלמות האל"-האלוהות בחוויה האנושית

נקודת המוצא: מהן הדרכים שבהן, אנו כבני אדם תיארנו לנו ותפסנו את נוכחותו של האלוקים, או את העדרו, ומהן התוצאות המוסריות של תפיסותינו? לפני שער החוק : קפקא, כה אמר זרתוסטרא: ניטשה, "ניצחוני בני"/ בבא מציעא, דף נט', עמוד א' : ,אלוהים: ביוגרפיה: ג'ק מייליס, "אישיותו של אלוהים"\יוחנן מופס, "אלוהים מבקש את האדם"/ יהושע השל,

יחידה 5 - האחד והאחר:שורשיה האונטולוגים של הפוליטיקה.

בזכות הנורמליות: א. ב. יהושע -

הגולה – הפתרון הנברוטי . במאמר זה נדון בשאלות המציגות את יחסו של היהודי לגולה ואת השלכותיו של יחס זה על זהותו כאחר בעיני הסביבה הלא יהודית. הרהורים בשאלה היהודית – ז'אן פול סארטר - הספר מציג נקודת מבט ייחודית של גדול הפילוסופים של המאה ה-20, על דמות האנטישמי. בשם האחר / אלן פינקלקראוט- הרהורים על האנטישמיות שבפתח , בוקר חום:  פרנק פבלוף. הבסיס המושגי של כל יחידה זו נשען  על מאמרו של שלום רוזנברג, האחד והאחר, שורשיה האונטולוגים של הפוליטיקה.  מאמר המסכם בצורה ייחודית את מושגי היסוד של האחר תוך כדי התייחסות להוגים שונים של המאה- ה20 שהוצגו בהרחבה ביחידה ה-3.