בחינות ועבודות מעבר לתלמידי תלמה ילין בשנת תש"פ העולים לכיתות י- יא- יב בשנה"ל תשפ"א

אימייל להודעה/בקשה/שאלה בנושא זה- sophiekastel@gmail.com


הנחיות  כלליות :

 • תלמידים החייבים בהגשת עבודות מתבקשים להגיש אותן למזכירות בית הספר  לא יאוחר מיום הבחינה במקצועות הנ"ל.

 • תלמידים המחויבים לגשת לשתי בחינות שנקבעו לאותה השעה, יכתבו אותן בזו אחר זו. 

 • החומר למבחנים/דרישות העבודות יפורסמו באתר בית הספר במהלך השבועות הקרובים ויישלחו לתיבות הדואר במשוב במקביל. במידה ולא פורסמו, יש לפנות למורה. אם לא ניתן ליצור קשר עם המורה, יש לפנות בהקדם האפשרי באימייל המופיע למעלה.


מתמטיקה:

 • תלמידים העולים לכתה י':

  • המעוניינים להבחן בבחינת המיון למתמטיקה מוגבר: 4 או 5 יח"ל מתבקשים להודיע באימייל עד 20.8.2020.

 • תלמידים העולים לכתה יא':

  • המבקשים לתקן ציון מבחינה קודמת במתמטיקה 3 יח"ל (801) מתבקשים להודיע באימייל על כוונתם לגשת לבחינה עד 10/7/2020.

  • המבקשים להבחן בבחינת המיון למתמטיקה מוגבר: 4 יח"ל או 5 יח"ל מתבקשים להודיע באימייל עד 20.8.2020.

  • המחויבים לעמוד בבחינה הפנימית במתמטיקה 3 יח"ל (801)  מתבקשים להודיע על כוונתם לגשת לבחינה עד 20/8/2020.

 • תלמידים העולים כיתה יב':

  • המבקשים לתקן ציון מבחינה קודמת במתמטיקה 3 יח"ל (801) מתבקשים להודיע באימייל על כוונתם לגשת לבחינה עד 10/7/2020.

  • המחויבים לעמוד בבחינה הפנימית במתמטיקה 3 יח"ל (801) מתבקשים להודיע באימייל על כוונתם לגשת לבחינה עד 20/8/2020.

מעורבות חברתית:

תלמידים שנדרשו להשלים חובות במהלך הקיץ מתבקשים להגיש הדו"ח\ הכרטיס\רפלקציות למזכירות עד 28.8.2020.

לתשומת ליבכם:

 • לבחינות המעבר אין מועד ב​​.​​

  • תלמידים שלא ייגשו לבחינות ו\או לא יגישו העבודות במועדן לא יורשו להתחיל את לימודיהם ב-2.9.2020.

  • תלמידים שלא יעמדו בהצלחה בבחינות המעבר או בעבודות יוכלו להתחיל את שנת הלימודים, אך ציונם ישוקלל עם יתר ציוניהם בשנת הלימודים הבאה.

 • תוצאות בחינות המעבר והחלטות המועצה הפדגוגית ימסרו לתלמידים ביום הראשון לשנת הלימודים.

מועדי הבחינות :

לשון

מתמטיקה (3 יח"ל \ 4 יח"ל \ 5  יח"ל \ מיון למוגבר)

מתמטיקה - מיון למוגבר

מתמטיקה - מועד מיוחד 801

08:30

יום ה'
27.8

ביולוגיה, אנגלית, תנ"ך, מחשבת ישראל, אזרחות
אמנות התיאטרון, תולדות המחול, תולדות האמנות, מדעי המחשב

08:00

יום ו'
28.8

סולפג', תיאוריה, ספרות המוסיקה, תולדות המוסיקה

10:00

יום ו'
28.8

חינוך גופני

08:00

יום א'
30.8

ספרות , היסטוריה

09:00

יום א'30.8

קישורים לחומרי לימוד ולעבודות קיץ