בחינות ועבודות מעבר לתלמידים הותיקים

העולים לכיתות י- יא- יב

הנחיות  כלליות :

1. תלמידים החייבים בהגשת עבודות מתבקשים להביאן לא יאוחר מיום הבחינה במקצועות הנ"ל. את העבודות יש להגיש למזכירות בית הספר והם יעבירו אותן למורים. (ניתן כמובן להקדים את מועד ההגשה - עד 13.7 ומה-20.8)

2. תלמידים המחויבים לגשת לשתי בחינות שנקבעו לאותה השעה , יכתבו אותן זו אחר זו .

3. החומר למבחנים\ דרישות העבודות יפורסמו באתר בית הספר במהלך השבועות הקרובים ויישלחו לתיבות הדואר במשוב במקביל. במידה והם לא יפורסמו , יש לפנות למורה. אם לא ניתן ליצור קשר עם המורה יש לפנות אליי  בהקדם האפשרי במייל (sophiekastel@gmail.com). 

4. מתמטיקה:  

* תלמידים העולים לכתה י' המעוניינים להבחן בבחינת המיון למתמטיקה מוגבר , מתבקשים להודיע לי על כך עד 19.8.2018במייל (sophiekastel@gmail.com). 

* תלמידים העולים לכתה יא' המעוניינים להבחן בבחינת המיון למתמטיקה מוגבר: 4 יח"ל או 5 יח"ל, מתבקשים להודיע לי על כך עד 19.8.2018 במייל (sophiekastel@gmail.com). 

* תלמידים העולים לכיתה י"א \ כיתה י"ב ומחויבים לעמוד בבחינה הפנימית במתמטיקה 3 יח"ל (801)  או תלמידים המבקשים לתקן ציון  מבחינה קודמת  , מתבקשים להודיע לי על כוונתם לגשת לבחינה עד 19.8.2018 במייל (sophiekastel@gmail.com). ( לתשומת ליבכם : הבחינה תתקיים ביום ג ' 28.8 בשעה 8:30 )

5.אנגלית

תלמידים העולים לכיתה י"א ושובצו ללמוד בכיתת 4 יח"ל  אך מעוניינים להמשיך ללמוד ברמה של 5 יח"ל מחויבים לעמוד בבחינת מיון . המעוניינים להבחן בבחינה זו מתבקשים לשלוח י מייל עד 19.8.2018 במייל (sophiekastel@gmail.com). ( לתשומת ליבכם : הבחינה תתקיים ביום א ' 26.8 )

6."מעורבות חברתית":

תלמידים שנדרשו להשלים חובות במהלך הקיץ מתבקשים להגיש הדו"ח\ הכרטיס\רפלקציות למזכירות עד יום שלישי 28.8.2018.

7. לתלמידי י"ב:

א. התלמידים שנוסעים לפולין ומחויבים בעבודות מעבר, חייבים להגישן  לפני הנסיעה .

ב. התלמידים שנוסעים לפולין ומחויבים בבחינות מעבר, יבחנו בהן ב - 6.9 . שעת הבחינה תפורסם בהמשך .

8. לתשומת ליבכם:

א.  לבחינות המעבר אין מועד ב ' -  תלמידים שלא ייגשו לבחינות ו\או לא יגישו העבודות במועדן לא יורשו להתחיל את לימודיהם ב-2.9.2018.  תלמידים שלא יעמדו בהצלחה בבחינות המעבר או בעבודות יתחילו את שנת הלימודים אבל ציונם ישוקלל  עם יתר ציוניהם בשנת הלימודים הבאה .

ב. תוצאות בחינות המעבר והחלטות המועצה הפדגוגית ימסרו לתלמידים ביום הראשון לשנת הלימודים .

חופשה נעימה 

 סופי בוקאי קסטל 

ביולוגיה ט', ג'אז מחשבים, רישום, סולפג', תיאוריה, תרבות האסלם, ערבית,  תולדות הג'אז, ספרות המוסיקה,  קולנוע עיוני, אמנות התיאטרון , מחשבת ישראל , אנגלית ספרות, פיתוח שמיעה, אילתור, תולדות האמנות, אזרחות ט', עיבוד,  ספרות י"א, אנגלית - מיון ל - יא - 5 יח"ל.

09:00

26.8

תנ"ך,  היסטוריה, מחשבת ישראל,   מבוא לביולוגיה- י',   לשון י"א

11:00

26.8

חינוך גופני

08:00

28.8

מועד מיוחד לבחינה  במתמטיקה 801

08:30

28.8

לשון י"א,  אזרחות י"א , מתמטיקה ( 3יח"ל \ 4 יח"ל \ 5  יח"ל\  מיון למוגבר)

10:00

28.8

קישורים לחומרים

תֶלמה יֶלין - בורוכוב 5א', גבעתיים | Thelma Yellin - Borochov 5a, Giv'atayim

טלפון מזכירות: 03-5753777 |info@thelma-yellin.co.il