לעמותת מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ולמדעים ע"ש תלמה ילין

דרוש/ה רכז/ת למגמת האמנות החזותית

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר אולם מופנית לגברים ונשים כאחד.

עמותת מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ולמדעים ע"ש תלמה ילין (להלן: "העמותה") הינה עמותה עירונית המפעילה את התיכון הארצי העיוני לאמנויות ע"ש תלמה ילין.

לעמותה דרוש מרכז למגמת האמנות החזותית, החל משנת הלימודים תש"פ.

תנאי סף להגשת מועמדות:

-        בעל תואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או ממוסד אקדמי מוביל בחוץ לארץ בתחום האמנות. יתרון יינתן לבעלי תואר שני  בתחום האמנות.

-  בעל ניסיון בהוראה בפועל בבתי ספר על יסודיים / במוסדות מוכרים להוראת אמנות  בארץ ו/או בחו"ל .

דרישות התפקיד:

- בעל ניסיון בניהול גוף העוסק בתחומי אמנות חזותית-פלסטית. יתרון יינתן לבעל ניסיון בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי שיש לו אוריינטציה אמנותית.

- ניסיון בהפקה ואוצרות תערוכות.

- הובלה בתחום הפדגוגי של לימודים עיוניים במגמת אמנות חזותית.

- ניסיון בשיתופי פעולה עם בתי ספר לאמנות  בארץ ובחו"ל.

- בעל תפיסה חינוכית מגובשת בנושא טיפוח מצוינות באמנות חזותית בקרב בני נוער.

- יחסי אנוש טובים, יכולת ניהול צוות.

- שליטה בכתיבה ובניהול שיח באנגלית.

אופן הגשת ההצעה ומועד אחרון להגשה:

טופס הגשת מועמדות יש להוריד כאן  נא לצרף המלצות ותעודות רלוונטיות.

יש להגיש במעטפה סגורה במזכירות ביה"ס בכתובת: בורוכוב 5 גבעתיים או לחילופין בדואר אלקטרוני לכתובת: tyartschool@gmail.com  וזאת, עד ליום ב', 24/6/2019 בשעה 14:00.

                                                                         בברכה,

                                                                         עמותת מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ולמדעים ע"ש תלמה ילין