בחינות ועבודות מעבר לתלמידי תלמה ילין בשנת תשפ"א העולים לכיתות י- יא- יב בשנה"ל תשפ"ב

אימייל להודעה/בקשה/שאלה בנושא זה- gil.kalian@gmail.com

ההנחיות רשומות בלשון זכר אך מתייחסות לכל המגדרים


הנחיות  כלליות :

 • תלמידים החייבים בהגשת עבודות מתבקשים להגיש אותן למזכירות בית הספר לא יאוחר מיום 26/8/21.

 • הבחינה בחינוך גופני היא בחינה עיונית בלבד! ראו חומרי הכנה בהמשך.

 • תלמידים המחויבים לגשת לשתי בחינות שנקבעו לאותה השעה, יכתבו אותן בזו אחר זו. 

 • החומר למבחנים/דרישות העבודות יפורסמו באתר בית הספר במהלך השבועות הקרובים ויישלחו לתיבות הדואר במשו"ב במקביל. במידה ולא פורסמו, יש לפנות למורה. אם לא ניתן ליצור קשר עם המורה, יש לפנות בהקדם האפשרי באימייל המופיע למעלה.

 • לבחינות המעבר אין מועד ב​​.​​

 • תלמידים שלא יגיעו לבחינת המעבר או לא יגישו את העבודות הנדרשות מהם - לא יוכלו להתחיל את הלימודים בבית הספר בתאריך 1/9/21.
 • תלמידים שלא יעמדו בבחינות או בעבודות בהצלחה: ציון הבחינה או העבודה ישוקלל עם שאר ציוני שנת הלימודים תשפ"ב באותו מקצוע.
 • ​תוצאות בחינות המעבר והחלטות המועצה הפדגוגית ימסרו לתלמידים ביום הראשון לשנת הלימודים.

מתמטיקה:

 • תלמידים המבקשים להירשם לבחינה במתמטיקה על מנת להשלים מבחן או לעבור/להישאר בקבוצת לימוד מתקשים לעשות זאת בטופס המקוון הבא: טופס הרשמה לבחינות קיץ במתמטיקה.

 • יש למלא את הבקשה בטופס המקוון לא יאוחר מ-19/8/21.

מעורבות חברתית:

הנדרשים להשלים מעורבות חברתית יעשו זאת ע"פ ההנחיות שניתנו בתעודה. יש להגיש מכתב מאשר ורפלקציה על ביצוע השעות לסגנית מנהל בית הספר עד תאריך 27/8/21. להגיש למייל: sophiekastel@gmail.com

 

מועדי הבחינות :

מתמטיקה (כל סוגי הבחינות במקצוע זה).

09:00

יום ה'
26.8

תנ"ך, אנגלית, ספרות, תולדות הג'אז, תיאוריה, סולפג', הרמוניה, אמנות התיאטרון, תולדות המחול.

09:00

יום ו'
27.8

חינוך גופני (מבחן עיוני).

 אזרחות, היסטוריה, לשון.

08:00

09:00

יום א' 29.8

קישורים לחומרי לימוד ולעבודות קיץ

לעולים לכיתה י':

חומר למבחן בחינוך גופני

חומר למבחן 3 יח"ל מתמטיקה

עבודת קיץ 4-5 יח"ל מתמטיקה

תרגול נוסף 4-5 יח"ל מתמטיקה

עבודת מעבר בתרבות האסלאם

 

 

לעולים לכיתה י"א:

חומר למבחן בחינוך גופני

מתמטיקה 3 יח"ל

מתמטיקה 4 יח"ל

מתמטיקה 5 יח"ל

הנושאים למבחן בהיסטוריה(י2-י4)

הנושאים למבחן בהיסטוריה (כיתה י'-3)

הנושאים למבחן בתנ"ך: 

 • בראשית י"ב, י"ג, ט"ו (למסיימי כיתות י'-2 ו-י'-4);

 • בראשית א,ב,ג,ד + רות א,ב,ג ,ד (למסיימי כיתה י'-1).

 

הנושאים למבחן בלשון:

 • תקינות - שם המספר, אותיות השימוש וכל"ב ומילות היחס;

 • תחביר - נושא, נשוא, נשוא מורחב, לוואי, תמורה, מושא ותיאור (ללא הבחנה בין סוגי התיאורים);

 • צורות - הפועל: ניתוח לפי שורש, גוף, זמן ובניין. הגזרות: שלמים, מרובעים, חפ"ן, חפי"צ, נל"א, נלי"ה;

 • הבנת הנקרא - 3 טקסטים שעליהם שאלות הבנה והבעה בכתב.

 

עבודות קיץ ועבודות מעבר:

מתמטיקה 4 יח"ל

מתמטיקה 5 יח"ל

 

מחשבת ישראל (למסיימי כיתות י'-2 ו-י'-4)

 

 


 

לעולים לכיתה י"ב:

חומר למבחן בחינוך גופני

מושגון למבחן באזרחות

הנושאים למבחן באזרחות (והעמודים הרלוונטיים בספר הלימוד)

 • זכויות אדם ואזרח (168-196)

 • גישות כלכליות חברתיות (271-283)

המבחן בספרות: על הרומן "הדבר" / אלבר קאמי

בהצלחה, חופשה נעימה