נהלי יומיום:

1.1 הופעה חיצונית

 1. הופעתם החיצונית של באי המקום, מבוגרים ומתבגרים כאחד, חייבת להיות הולמת את המסגרת החינוכית. 

 2. יש להגיע לבית הספר בלבוש הולם. אין להגיע בחולצות בטן, בגופיות ספגטי ו/או במכנסונים. 

 3. אין להסתובב יחפים.

 4. תלמיד שלבושו אינו תואם קוד לבוש זה, יושעה מן השיעור, תירשם לו היעדרות והפרת משמעת.

1.2 עישון

 1. העישון הוא תופעה הפוגעת בבריאות המעשן והסובבים אותו ויש להילחם בתופעה זו.

 2. העישון אסור על תלמידים, מורים ועובדים הן בשטח בית הספר, והן בפעילויות המתקיימות מחוץ לשטחו.

 3. תלמיד שיימצא מעשן, ייקרא לשיחת הבהרה עם רכז השכבה, יישלח מכתב לידוע ההורים ותירשם לו הערת משמעת, בנוסף התלמיד יושעה מיום לימודים. 

 4. בהישנות התופעה, יושעה התלמיד משני ימי לימודים ויוזמן לשיחה עם הוריו אצל רכז השכבה.

1.3 ציוד בית הספר

 1. יש לשמור על ציוד בית הספר, ניקיונו ושלמותו ולטפח את מראה בית הספר וסביבתו.

 2. כל הגורם להשחתת ציוד בבית הספר, יצטרך לשאת בתשלום הנזק מידית.

 3. עמדות המורה בחדר המורים הממוחשבות מיועדות לשימוש המורים בלבד.

 4. לרשות התלמידים עומדות מכונות צילום ומדפסות בתשלום, אין לעשות שימוש במכונות הצילום של המורים.