נהלי יומיום:

1.1 הופעה חיצונית

 1. על הופעתם החיצונית של באי המקום, מבוגרים ומתבגרים כאחד, להיות הולמת את המסגרת החינוכית. 

 2. הצוות חינוכי עשוי להסב תשומת לב התלמידים בעניין, ולפי הצורך בשיתוף הוריהם.

 3. יש להגיע לבית הספר בלבוש הולם ( ללא חולצות בטן,  גופיות ספגטי ו/או מכנסונים בשוויון מלא בין המגדרים)

 4. אין להסתובב יחפים ברחבי בית הספר.

1.2 עישון

 1. העישון הוא תופעה הפוגעת בבריאות המעשן והסובבים אותו ויש להילחם בתופעה זו.

 2. העישון אסור על תלמידים, מורים ועובדים הן בשטח בית הספר, והן בפעילויות המתקיימות מחוץ לשטחו.

 3. תלמיד שיימצא מעשן, ייקרא לשיחת הבהרה עם רכז\רכזת השכבה. התלמיד יושעה מיום לימודים ויישלח מכתב לידוע ההורים

 4. בהישנות התופעה, יושעה התלמיד משני ימי לימודים ויוזמן לשיחה עם הוריו אצל רכז\רכזת השכבה.​

1.3 ציוד בית הספר

 1. תלמידים זכאים ללמוד בסביבה אסתטית, נקיה ונעימה. קיימת חובת שמירה על רכוש פרטי וציבורי.

 2. יש לשמור על ציוד בית הספר, ניקיונו ושלמותו ולטפח את מראה בית הספר וסביבתו.

 3. על התלמידים להשאיר את הכיתה נקייה ומסודרת בתום כל שיעור. יש להקפיד ולאסוף את חומרי הלמידה וחפצים אישיים בעת מעבר מכיתה לכיתה.

 4. על התלמידים להרים את הכיסאות בכיתות בתום יום הלימודים.

 5. עמדות המורה בחדר המורים הממוחשבות מיועדות לשימוש המורים בלבד.

 6. לרשות התלמידים עומדות מכונות צילום ומדפסות בתשלום, אין לעשות שימוש במכונות הצילום של המורים.