הצטיינות בתחום החברתי 

הצטיינות חברתית על פי הקריטריונים הבאים:

 שכבת י'

1. על התלמיד למלא את שעות המחויבות האישית מעבר ל- 80 שעות הנדרשות מכל תלמיד.

2. התלמיד נדרש להגיש דו"ח רפלקציה על העשייה החברתית, בן  2-3  עמודים על פי מודל שיינתן לתלמיד בתחילת השנה . מועד הגשת הדו"ח למחנכים עד 1.5.15.

3. לתלמידים אשר עשייתם החברתית מבוצעת בשדות התנסות הפועלים מחוץ למסגרות בית הספר – תנועות נוער מד"א וכו' : התלמיד חייב בנוסף לעשייתו החברתית המבורכת מחוץ לבית הספר גם לפעול וליזום בפרויקטים שונים בתוך בית הספר ( טקסים, התרמות, ארגון חגים ומסיבות, פעילות במרכז המנהיגות של בית הספר, פעילות במועצת התלמידים ועוד). 

4. הציון המסכם בתום שנה"ל הינו טוב מאוד. 

שכבת יא'

1. על התלמיד למלא את שעות המחוייבות האזרחית  מעבר לנדרש (60  שעות  פעילות למען החברה 

ו- 30 שעות הכשרה ) הפעילות תתקיים באופן קבוע אחת לשבוע לפחות.

2. התלמיד נדרש להגיש דו"ח רפלקציה על העשייה החברתית ,  בן 2-3 עמודים על פי מודל שיינתן לתלמיד בתחילת השנה. מועד הגשת הדו"ח למחנכים עד 1.5.15.

3. לתלמידים אשר עשייתם החברתית מבוצעת בשדות התנסות הפועלים מחוץ למסגרות בית הספר – תנועות נוער מד"א וכו': התלמיד חייב בנוסף לעשייתו החברתית המבורכת מחוץ לבית הספר גם לפעול וליזום בפרוייקטים שונים בתוך בית הספר ( טקסים, התרמות, ארגון חגים ומסיבות, פעילות במרכז המנהיגות של בית הספר, פעילות במועצת התלמידים ועוד) 

4. הציון המסכם בתום שנה"ל הינו טוב מאוד.

 

שכבת יב'

1. התלמיד היה מעורב, פעיל ויוזם באופן רציף וקבוע בעשייה חברתית משמעותית למען הקהילה, במשך שלוש שנים וזכה למשוב מעולה מהממונים עליו במקום ההתנדבות (בהתאם לדף המשוב שיינתן לממונים במקומות ההתנדבות השונים). 

2. התלמיד נדרש להגיש דו"ח רפלקציה על העשייה החברתית, על פי מודל שיינתן לתלמיד בתחילת השנה. מועד הגשת הדו"ח למחנכים עד 1.5.15.

3. לתלמידים אשר עשייתם החברתית מבוצעת בשדות התנסות הפועלים מחוץ למסגרות בית הספר – תנועות נוער, מד"א וכו' התלמיד חייב בנוסף לעשייתו החברתית המבורכת מחוץ לבית הספר גם לפעול וליזום בפרוייקטים שונים בתוך בית הספר (טקסים, התרמות, ארגון חגים ומסיבות, פעילות במרכז המנהיגות של בית הספר, פעילות במועצת התלמידים ועוד). 

4. הציון המסכם בתום שנה"ל הינו טוב מאוד.

הערה: קבלת תעודת הצטיינות חברתית מותנית בהתנהגות ללא רבב, דהיינו הציון בהתנהגות הינו  טוב מאוד.