כרטיסי זכאות / קדימות תלמידים והורים

קישור להזמנת כרטיסי זכאות או כרטיסי הזמנה מוקדמת למשתתפים במופעים נשלחו לכתובת הדואר האלקטרוני של התלמיד המשתתף המעודכנת ברשומות.

לפני הגשת בקשה לשליחה מחודשת יש לבדוק את תיבת הדואר ולוודא אם קיבלתם את הקישור עם קובץ ההנחיות.