דבר מנהל בית הספר

אני שמח לקדם את פניכם באתר בית ספרנו.

 

בית ספר תלמה ילין הוא קהילה אמנותית אינטימית המעניקה מרחב חינוכי ואינטלקטואלי לתלמידיו. הכמיהה לעשייה אמנותית של בני הנוער היא המניע להגעתם לתלמה ילין מכל רחבי הארץ. לתלמה ילין מסורת רבת שנים כבית ספר החותר למצוינות ומקיים לימודי אמנות ולימודים עיוניים המכווּנים להתמקצעות אמנותית מיטבית ולהשגת תעודת בגרות מלאה ברמה גבוהה. הישגנו בבגרות הם מהגבוהים בארץ.

 

תלמידנו שוחרי האמנות פועלים בתלמה ילין במסגרת קהילה אמנותית ואינטלקטואלית. בית הספר מאפשר לתלמידים מפגש חברתי ותרבותי בין-תחומי, שבו כל אחד ואחת עוסק בחקירת זהותו כאדם וכאמן לעתיד, תוך מתן דגש על ההקשר החברתי של העשייה האמנותית. בית הספר מזמין את תלמידיו ותלמידותיו לקיים דיאלוג פתוח בין עשייתם כיוצרים צעירים לבין עולם הערכים האוניברסלי והמורשת התרבותית-לאומית שבתוכה הם פועלים.

 

הפעילות החינוכית בתלמה ילין שוזרת בתוכה ארבעה מעגלים השלובים זה בזה: עיונית, אמנותית, חברתית וערכית. המעגלים הללו מזינים זה את זה ויוצרים ביחד מציאות סינרגטית שבה השלם גדול מסך מרכיביו. עשייה חינוכית זו אמורה להוביל למימושו של הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד ותלמידה ולעיצוב זהותם בסביבה תומכת ומכילה.

 

אנו מאמינים שהתשתית למימוש חזוננו היא דיאלוג אותנטי ומתמשך בין שלוש קבוצות משמעותיות: תלמידים, מורים והורים. אני מייחס חשיבות עליונה לדיאלוג זה, ומזמין את התלמידים והוריהם ליטול בו חלק.

בוגרי תלמה ילין מגלים מעורבות ותורמים לחברה שבה הם חיים. רבים מהם אמנים ידועי שם בכל תחומי האמנות בארץ ובעולם. הבוגרים ממשיכים להיות חלק מקהילתנו שנים רבות לאחר סיום לימודיהם.

 

 

 

אני מאחל הצלחה לקהילת תלמה ילין,

משה פילוסוף – מנהל בית הספר.