[האמנה והתקנון כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים]

 

תלמה ילין - "אני מאמין"

בית הספר מהווה מרחב חינוכי מקדם ומאפשר, דורש ומאתגר, מצמיח ומיטיב, הנועד לפתח את תלמידיו ומוריו מבחינה אינטלקטואלית, ערכית, אמנותית וחברתית, תוך יצירת קהילה חיה, חושבת, שופעת, משפיעה ויוצרת.

המורה מיטיב עם תלמידיו, בעל סמכות וידע, אדם המשתמש בסמכותו באחריות, בהגינות, במתינות ובמסירות כדי למלא את תפקידו בהתאם ל"אני מאמין" הבית ספרי.

התלמיד מתפתח כאדם אוטונומי, אדם הבוחר באופן עצמאי את דרכו בחיים, בונה את זהותו על פי ה"אני מאמין" הבית ספרי. התלמיד אחראי לבחירותיו, להכרעותיו, למעשיו ולהשלכות מעשיו.

בהתאם, העקרונות הבאים הינם ערכי יסוד המהווים בסיס לפעולותיו ולדרכו החינוכית של בית הספר:
- כבוד וגישה אמפתית לזולת
ובכלל זה שמירה על בטחונו הפיזי, הרגשי ועל קניינו החומרי והרוחני.
- חופש מחשבה, ביטוי ויצירה, המאפשר אורח חיים הראוי לאנשים החיים בחברה דמוקרטית ופלורליסטית.

- טיפוח ידע וזיקה לתרבות ולאמנות היהודית-ישראלית ולכלל עולמית.
- גבולות ברורים ושמירה עליהם וזאת כדי לאפשר את צמיחתו של התלמיד ולעודד את התפתחותם של גבולות פנימיים, מתוך הכרה והבנה שאלו הכרחיים כדי לכונן מרחב חברתי אשר האחווה, הצדק, השוויון והחופש חקוקים על דגלו.
- שיווין זכויות, חובות ומתן הזדמנות הוגנת למצוינות אישיותית, לימודית ואמנותית  לכל תלמיד.
- דרישה וקידום כל תלמיד למיצוי מרבי של יכולתו הלימודית, האמנותית והחברתית, תוך התחשבות במקומו כפרט בחברת התלמידים.
- אחריות אישית וחברתית ואזרחות מעורבת ותורמת.
- אמון הדדי בין התלמידים, ההורים וצוות בית הספר.
- פדגוגיה מגוונת הכוללת הקנייה של מיומנויות למידה שונות, טיפוח סקרנות, עידוד למידה מעמיקה וחשיבה עצמאית ויצירתית. 
- סביבה ארגונית ומוסדית של היגיון והגינות, שיטתיות וגמישות, אחריות ואחריותיות, איכות ומקצועיות, שיתופיות ושקיפות, דוגמה אישית וקולגיאליות, אמינות ודבקות במשימה.
- סביבה פיזית אסתטית, נקייה, מכבדת ומעוררת השראה.