top of page

הלימודים העיוניים

כל התלמידים והתלמידות בתלמה ילין, חייבים להשלים בגרות עיונית רגילה, בנוסף למגמה האמנותית בהן הם לומדים. מקצועות הלימוד לתעודת הבגרות נחלקים לשתי קבוצות: מקצועות עיוניים כלליים הכוללים מקצועות חובה ובחירה, ומקצועות הלימוד הייחודיים בתחומי האמנות.

מקצועות הבחירה

נוסף על בחינות הבגרות במקצועות החובה ובמגמות האמנות, אפשר להרחיב ולהיבחן ב-5 יחידות לימוד באחד ממקצועות החובה או באחד מקצועות הבחירה: ביולוגיה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, ספרות ומדעי החברה.

 

אנו ממליצים לך לבחור במקצוע מוגבר אחד נוסף.

תלמה ילין בורכוב 5 גבעתיים

מקצועות החובה

על מנת לקבל זכאות לתעודת בגרות, עלייך להיבחן במקצועות האלה: 

  • לשון והבעה 2 יח"ל

  • ספרות 2 יח"ל 

  • אזרחות 2 יח"ל 

  • תנ"ך 2 יח"ל 

  • היסטוריה 2 יח"ל  

  • מתמטיקה 3 , 4 או 5 יחידות לימוד

  • אנגלית 5 יח"ל 

  • מגמת אמנות -  5 יח״ל לפחות באחת המגמות.

תלמה ילין בורכוב 5 גבעתיים

מקצועות מוגברים לבחירה עבורך, כדי למצוא את הדרך האופטימלית ביותר לבנות את תכנית הלימודים שלך

מקצועות מוגברים

General-BG2 copy_2x.png
טקס סיום שנה תשפ״ב קופידו וקופידה נפרדים
04:58
כל שנה
01:48
Thelma Yellin תלמה ילין
06:17

״פעולה חברתית בונה מאפשרת לנו לחיות את הסתירה העומדת בבסיס מערכת החינוך- מצד אחד הירארכית ומשעתקת מצב חברתי נתון ומהצד האחר מחנכת לדמוקרטיה, יצירתיות, קדמה אינטלקטואלית ושינוי חברתי.״

חינוך חברתי
וערכי

מידע נוסף על המגמות של תלמה