מבנה הלימודים העיוניים

בגרות עיונית

כל תלמיד בתלמה ילין, חייב להשלים בגרות עיונית רגילה, בנוסף למגמה האומנותית בה הוא לומד. מקצועות הלימוד לתעודת הבגרות נחלקים לשתי קבוצות:

 • מקצועות עיוניים כלליים הכוללים מקצועות חובה ובחירה לבגרות.

 • מקצועות לימוד ייחודיים בתחומי האמנות.

מקצועות החובה

כדי לקבל תעודת בגרות במדינת ישראל, חייב כל תלמיד להיבחן במקצועות האלה:

 

 • תנ"ך 2 יחידות לימוד

 • הבעה עברית (לשון וחיבור) 2 יחידות לימוד

 • ספרות עברית 2 יחידות לימוד

 • היסטוריה 2 יחידות לימוד

 • אזרחות 1 יחידת לימוד

 • מתמטיקה 3 יחידות לימוד

 • אנגלית 4 יחידות לימוד (בבית ספרנו ניגשים התלמידים לבחינה ברמה של 5 יחידות לימוד)

 • מגמת אמנות - כל תלמיד בבית ספרנו חייב להיבחן ברמה מוגברת (בהיקף של 5 יחידות לימוד), באחת המגמות לאמנות: מוסיקה קלאסית, ג'אז, אמנות חזותית (פלסטית), תיאטרון, מחול וקולנוע.

מקצועות בחירה

בנוסף על בחינות הבגרות במקצועות החובה ובמגמות האמנות, רשאי כל תלמיד בבית ספרנו להרחיב ולהיבחן ב-5 יחידות לימוד:

 • באחד ממקצועות הבחירה: מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה צרפתית, ערבית וסוציולוגיה

 • המוזכרים למעלה-באחד ממקצועות החובה

 

לא כל שילוב של מקצועות אלה אפשרי, בגלל חפיפה של שעות הלימוד. מקצועות הבחירה וההרחבה מאוגדים לפיכך בחמישה מסלולים, הנוספים על לימודי החובה ועל הלימודים המוגברים במגמת האמנות. על כן, מומלץ לכל תלמיד לבחור במקצוע מוגבר מתוך אחד המסלולים האלה:

 

מסלול אמנותי מדעי

התלמידים יכולים לבחור באחד ממקצועות הבאים, ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד:

 • פיזיקה

 • ביולוגיה

 • כימיה

 • מדעי המחשב

לרשות התלמידים עומד ציוד מעבדתי להעשרת הלימודים, המאפשר שילוב בחינה במעבדה כחלק מבחינת הבגרות המוגברת. הבחירה באחד ממקצועות אלה נעשית לקראת כיתה י'.

לא ניתן ללמוד מקצוע מדעי ברמה מוגברת אם לא לומדים מתמטיקה ברמה מוגברת.

 

מסלול אמנותי הומניסטי

התלמידים יכולים לבחור באחד המקצועות הבאים, ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד:

 • תנ"ך

 • ספרות

 • היסטוריה

הבחירה באחד המקצועות האלה נעשית לקראת כיתה י"א.

 

מסלול אמנותי דו-לשוני

תלמידים יכולים לבחור שפה זרה נוספת: צרפתית או ערבית, ברמה מוגברת, בנוסף על השפה הזרה הראשונה, אנגלית. לדוברי שפות אחרות תינתן אפשרות להיבחן בהן בהתאם להנחיות משרד החינוך.

הבחירה בשפה זרה נוספת נעשית לקראת כיתה י'.

 

מסלול אמנותי מדעי החברה

התלמידים יכולים לבחור במסלול מדעי החברה ברמה של 5 יחידות לימוד, תחום דעת זה כולל את המקצועות:

 • פסיכולוגיה (2 יחידות לימוד)

 • סוציולוגיה (2 יחידות לימוד)

 • הגשת עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחד.

 

עבודת גמר

ניתן לכתוב עבודת גמר במקצוע כלשהו, בהיקף של 4 עד 5 יחידות לימוד. את העבודה ניתן לכתוב במקום אחד מהמקצועות המוגברים המפורטים במסלולים, או בנוסף להם. מעמדה של עבודת הגמר הוא כמעמד מקצוע מוגבר. הבחירה בעבודת הגמר ואישורה נעשות בכיתה י"א. מידע מפורט על עבודות הגמר יימסר לתלמידים בכיתה י"א.

 

הערות

מספר היחידות המינימלי בהן חייב תלמיד להיבחן בבחינות הבגרות כדי לקבל תעודת בגרות הוא 20 יחידות לימוד. בכל מקרה, מספרן הכולל של יחידות הלימוד חייב להסתכם ב-27 יחידות לימוד, מהן לפחות 20 במקצועות הבגרות, והיתר במקצועות פנימיים (דהיינו, מקצועות בהן לא חלה חובת בחינת הבגרות). בנוסף, חייב התלמיד ללמוד ולקבל ציון חיובי בחינוך גופני בהיקף של 2 יחידות לימוד.

כיום, ברוב האוניברסיטאות בארץ, מקצועות מוגברים (4 עד 5 יחידות לימוד) מזכים את התלמידים בבונוס. דף הסבר על נוהלי הקבלה לאוניברסיטאות אפשר לקבל במזכירות בית הספר.

אשר ללימוד המתמטיקה:

 • ניתן ללמוד מתמטיקה ברמה מוגברת, ללא תוספת של מקצוע מוגבר נוסף.

 • ניתן ללמוד מתמטיקה ברמה מוגברת (4 או 5 יחידות לימוד), כתוספת לכל אחד מהמסלולים, הומניסטי, דו-לשוני, מדעי החברה.

 • כאמור, אי אפשר ללמוד מקצוע מדעי ללא לימוד מתמטיקה ברמה מוגברת.

 • לימוד המקצועות המוגברים במסלול ההומניסטי הדו-לשוני ובמדעי החברה, אינו מחייב לימוד מתמטיקה ברמה מוגברת, ואפשר לשלבם עם מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד.

תלמידי מגמות המוסיקה (קלאסית וג'אז) יכולים להיבחן בבחינת בגרות נוספת בנגינה, בהיקף של 5 יחידות לימוד.

לימוד המקצועות המוגברים יתאפשר בכפיפות לאישור המועצה הפדגוגית. תלמידים שלא יעמדו בקריטריונים הדרושים בכל מקצוע, לא יוכלו ללמוד מקצועות מוגברים. בכל מקרה, התלמיד חייב לעמוד, קודם כול, בדרישות הלימודיות הרגילות של בית הספר, הן בתחום העיוני הכללי והן בתחום האמנותי.

לימוד המקצועות המוגברים מותנה במספר מינימלי של תלמידים, 15 לפחות בכל קבוצה. 

 

מירב מקצועות הבחירה וההעשרה המפורטים לעיל נלמדים במקביל. לפיכך אין אפשרות, אלא במקרים יוצאי דופן המתאפשרים על פי מערכת השעות, לבחור ביותר ממסלול מוגבר אחד מתוך ארבעת המסלולים המפורטים לעיל.

להורים! - ההרשמה לביה"ס תחל בסביבות חודש ינואר. נעדכן בהמשך...