top of page

כל סיפור
מתחיל בחלום

את בית הספר הנושא את שמה של הצ'לנית תלמה ילין, הקימו בשנת 1959 מורי האקדמיה למוסיקה קלאסית בתל אביב, בראשות הפרופסור עדן פרטוש המנוח. תלמה ילין הוא בית ספר ייחודי-ארצי, תיכון לאומנויות, תלמידינו מגיעים מכל קצוות הארץ:
ערים, פרברים, עיירות פיתוח, קיבוצים ומושבים. מייחדת את כולם השאיפה להגיע לבית הספר הראשון והמוביל בארץ המציע לימודי אמנות לצד לימודים עיוניים ומדעיים, כולם ברמה הגבוהה ביותר.

אירועים בתלמה

Gallery-BG_down_2x.png

מבט על הכשרונות בתלמה ילין